วัดธรรมนิมิตต์

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 และความสำคัญของวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตต์ พระพุทธรูปคอนกรีตประดับด้วยกระเบื้องโมเสก ปางประทับเรือ กล่าวคือองค์พระประทับนั่งบนบัลลังก์ ห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาห้องอยู่ข้างพระองค์ โดยมีขนาดความสูง 34 เมตร ตั้งอยู่เชิงเขา และบนยอดเขายังเป็นจุดชมทัศนียภาพของชลบุรีที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร
/ขอบคุณ ททท